Logo Gmina Raciążek

Stypendia i zasiłki szkolne

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., uczniom w wieku do lat 24 (z wyłączeniem studentów) przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tzw. stypendium szkolne. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe wynosi 351 zł na osobę w rodzinie ucznia – obliczone zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna. Wnioski mogą składać rodzice, prawni opiekunowie lub też pełnoletni uczniowie. 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 01 września 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. należy składać w terminie do dnia 15 września 2009 r. w Urzędzie Gminy w Raciążku (pokój nr 4). Wnioskia dostępne są w Urzędzie Gminy w Raciążku (kasa), w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.raciazek.lo.pl .

Wójt gminy zaprasza

<p>Wiesława Słowińska</p>

Wiesława Słowińska

Urząd Gminy Raciążek

ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
tel.: 54 283-18-85
fax: 54 283-18-82
e-mail: gmina@raciazek.pl

Godz. otwarcia

 7:30-15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.